Ander Licht Reizen
Al meer dan 15 jaar de mooiste maatwerkreizen naar Latijns-Amerika
 

Duurzaamheidsbeleid Ander Licht Reizen

Wij organiseren reizen vanuit onze liefde voor het ontdekken van de pracht van de natuur en cultuur in Latijns-Amerika. Als Latijns-Amerika-specialist weten ook wij dat onze reizen niet 100% duurzaam zijn, maar mij streven ernaar onze reizen op een voor mensen, dieren, milieu, natuur en cultuur zo respectvol mogelijke manier te organiseren. Hiervoor hebben wij een duurzaamheidsbeleid opgesteld.

1. Duurzaamheidsmanagement en wettelijke naleving

Ander Licht Reizen verbindt zich tot maatschappelijk verantwoord ondernemen door;

 • Een medewerker aan te stellen die verantwoordelijk is voor de taken van de duurzaamheidscoördinator;
 • Een duurzaamheidsmissie op te stellen die wordt gecommuniceerd naar klanten, partners en leveranciers;
 • Het hebben van een duurzaamheidsbeleid gericht op het verminderen van de negatieve sociale, culturele, economische en milieueffecten van de activiteiten van de organisatie;
 • Samen te werken met externe partijen die duurzaamheid in het toerisme bevorderen;
 • Het uitvoeren van een nulmeting van de prestaties van de organisatie op het gebied van duurzaamheid;
 • In onze werkbespreking de implementatie van het duurzaamheidsbeleid terug te laten komen, met daarin duidelijke doelen, acties, maatregelen, verantwoordelijkheden en tijdsplanning;
 • Het hebben van een duurzaam actieplan;
 • Te zorgen voor transparantie van de organisatie in duurzaamheid door openbare rapportage en communicatie.

Ander Licht Reizen verbindt zich ertoe zich te houden aan alle nationale wet- en regelgeving en voorschriften.

2. Intern beheer: social beleid en mensenrechten

Ander Licht Reizen verbindt zich tot duurzaam intern beheer door een duidelijk en goed gecommuniceerd sociaal beleid door:

 • Medewerkers de vrijheid van dienstbetrekking en contract beëindiging te verlenen met voorafgaande kennisgeving van vier weken zonder boete.
 • Opname van arbeidsvoorwaarden volgens het Nationale Arbeidsrecht en een functieomschrijving in de arbeidsovereenkomst;
 • Vermelding van het loontarief in het contract dat gelijk is aan of hoger dan het nationale wettelijke loon;
 • Op basis van onderling overleg een compensatie van overuren geeft;
 • Zorg voor medische- en aansprakelijkheidsverzekering volgens nationale wetgeving;
 • Het hebben van een gezondheids-en veiligheidsbeleid voor werknemers dat voldoet aan de nationale wettelijke normen via de cao-reisbranche;
 • Voldoen aan de nationale wetgeving met betrekking tot de minimumleeftijd van werknemers;

Ander Licht Reizen verbindt zich ertoe mensenrechten na te streven door;

 • Vakbondslidmaatschap, collectieve arbeidsonderhandelingen en vertegenwoordiging van leden door vakbonden niet te belemmeren;
 • Te voldoen aan (sector brede) collectieve arbeidsvoorwaarden onderhandelings-structuren;
 • Niet te discrimineren, met betrekking tot werving arbeidsvoorwaarden, toegang tot opleiding en hogere functies of promotie op het gebied van geslacht, ras, leeftijd, handicap, etniciteit, religie of seksuele geaardheid;
 • Te zorgen voor gelijke kansen en toegang voor alle werknemers tot middelen en kansen voor persoonlijke ontwikkeling door middel van regelmatige trainingen en opleidingen.

3. Intern beheer: Milieu en gemeenschapsrelaties

Ander Licht Reizen verbindt zich tot milieu- en gemeenschapsrelaties door;

 • Voorkeur aan producten met een erkend milieu- of duurzaamheidscertificaat of bewezen duurzaamheidskwaliteiten;
 • Alleen te werken met een drukkerij die werkt met een gecertificeerd milieubeheersysteem;
 • Voorkeur aan producten die lokaal geproduceerd zijn en waar mogelijk bij lokale leveranciers;
 • Te streven naar de vijf R's: weigeren (refuse), verminderen (reduce), hergebruiken (reuse), herbestemmen (repurpose) en recyclen door;
  • Op kantoor maken wij alleen gebruik van herbruikbare kopjes, borden en bestek en dus niet van wegwerpmateriaal;
  • Producten in bulk in te kopen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen;
  • Geprint papier her te gebruiken om aantekeningen op te maken;
  • Lege vullingen van inktcartridges en toners in te leveren bij de aanbieder;
  • Alle materialen (plastic, papier, glas en restafval) die kunnen worden gerecycled te scheiden en de inzameling te organiseren;
  • De volgende maatregelen te nemen om papier te besparen:
   • Offertes worden alleen digitaal naar klanten gestuurd.
   • De papieren prospect is vervangen voor een digitale variant.
   • Het papieren reispakket is gereduceerd tot de hoogstnoodzakelijke informatie.
   • De standaard kopieerapparaten en printers is ingesteld op dubbelzijdig afdrukken.
  • Reisinformatiepakket te laten afdrukken op FSC (of ander gecertificeerd label) papier;
  • Zich actief in te zetten voor verminderen van energieverbruik;
   • Alle lichten en apparatuur uit te schakelen wanneer ze buiten gebruik zijn;
   • De voorkeur te geven aan energiezuinige apparatuur bij het kopen van nieuwe producten;
   • De kantoorruimte waar mogelijk passief te koelen en te ventileren, doormiddel van zonwering en het openen van ramen.
   • Na kantooruren worden ramen gesloten, en verwarmingen/airconditioning uitgezet.
   • Wij gebruiken een vaatwasser in de eco-stand.
   • Wij laten de vaatwasser enkel draaien als deze vol is.
  • Zich actief in te zetten voor verminderen van watergebruik:
   • Wij maken gebruik van toiletten met een dubbele doorspoeling, waarvan een spoeling waterbesparend is.
   • Wij geven de planten water in de ochtend of aan het eind van de dag.
   • Wij gebruiken een vaatwasser in de eco-stand.
   • Wij laten de vaatwasser enkel draaien als deze vol is.
  • Personeel gerelateerd reizen verminderen en het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen stimuleren;
  • Fietsreparaties en aankoopkosten kunnen worden gedeclareerd.
  • In het geval het onvermijdelijk is met de auto te gaan, zoals naar beurzen, wordt er gebruik gemaakt van gedeeld vervoer (carpoolen).
  • Werknemers financieel aan te moedigen om gebruik te maken van openbaar vervoer of andere duurzame vervoersmiddelen met een kilometervergoeding;
  • Werk-woon verkeer te verminderen door middel van telewerk, video-vergaderingen en thuiswerken te stimuleren.

  4. Lokale partners

  Op basis van een overzicht van onze belangrijkste lokale partners heeft Ander Licht Reizen een beleid ontwikkeld en geïmplementeerd om de duurzaamheidspraktijken van onze lokale partners te verbeteren. Ons doel is om duurzame ontwikkeling concreet te maken voor elke partner binnen ons bedrijf.

  Ander Licht Reizen verbindt zich daartoe door;

  • Voorkeur te geven aan organisaties die duurzaamheid implementeren;
  • Aandacht te besteden aan de voordelen van de lokale bevolking bij het selecteren van lokale agenten en hun sociale beleid voor werknemers;
  • Bewustzijn te creëren over duurzaam toerisme en de gevolgen;
  • Lokale partners te informeren over de Travelife duurzaamheidsstandaarden en nationale toerisme standaarden en wetten;
  • Een Memory of Understanding tekenen met de lokale partners om hun praktijken met betrekking tot duurzaamheid aan te moedigen;
  • De lokale partners te infomeren over ons duurzaamheidsbeleid;
  • Lokale partners motiveren om deel te nemen aan (lokale) duurzaamheidstrainingen.

  5. Transport

  Ander Licht Reizen probeert ervoor te zorgen dat voertuigen die tijdens reizen worden gebruikt niet meer dan de gemiddelde vervuiling veroorzaken. Wij geloven dat transport een belangrijk aspect is van duurzaam toerisme en we doen ons best om het gemiddelde vervuilingsniveau te verlagen.

   Ander Licht Reizen verbindt zich daartoe door;

  • De meest duurzame opties te selecteren, rekening houdend met de prijs en comfort bij het selecteren van transportopties naar de bestemming;
  • (Duurzaam) openbaar vervoer te adviseren naar het vertrekpunt van de internationale reis;
  • Voorkeur te geven aan duurzamere alternatieven bij het selecteren van transportopties voor transfers en excursies op de bestemming, rekening houdend met prijs, comfort en praktische overwegingen;

  6. Accommodaties

  Ander Licht Reizen probeert een volledig duurzame supply chain te realiseren. De partner accommodaties spelen hier een belangrijke rol en worden gestimuleerd en gemotiveerd om duurzame werkwijzen te implementeren.

  Ander Licht Reizen verbindt zich daartoe door bij hun lokale agent (DMC) aan te dringen op;

  • Het de voorkeur geven aan accommodaties die voldoen aan duurzaamheid- en kwaliteitsnormen met een speciale focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Het de voorkeur geven aan accommodaties die lokaal eigendom zijn en lokaal beheerd worden;
  • Het selecteren van accommodaties te die de lokale bevolking werkgelegenheid biedt;
  • Het de voorkeur geven aan accommodaties die werken met internationale erkende certificering (GSTC erkend);
  • Het informeren van accommodaties over kinderarbeid, anti-corruptie en omkoping, afvalbeheer en bescherming van biodiversiteit;

  7. Excursies en activiteiten   

  Ander Licht Reizen hecht grote waarde aan dierenwelzijn en welzijn van de gemeenschap en streeft daardoor naar reizen met een kleine voetafdruk. We beschermen de authenticiteit van de lokale bevolking en de natuurlijke omgeving en zijn tegen het schenden van dieren in het wild en het vervuilen van het milieu.

  Ander Licht Reizen verbindt zich daartoe door;

  • Klanten te adviseren over gedragsnormen tijdens excursies en activiteiten met een focus op het respecteren van de lokale cultuur, natuur en omgeving;
  • De duurzaamheidsstellingen- en vereisten te communiceren aan (gecontracteerde) excursie aanbieders via de inbound touroperator (DMC’s);
  • Geen excursies aan te bieden die schade toebrengen aan mensen, dieren, planten, natuurlijke hulpbronnen zoals water en energie, of die sociaal en cultureel onaanvaardbaar zijn;
  • Geen excursies aan te bieden waarbij wilde diersoorten worden vastgehouden, behalve goed gereguleerde activiteiten in overeenstemming met lokale, nationale en internationale wetgeving;
  • Niet samen te werken met bedrijven die op wilde diersoorten jagen, consumeren, tentoonstellen, verkopen of verhandelen;
  • Excursies en activiteiten waarbij lokale gemeenschappen rechtstreeks betrokken worden te promoten aan onze klanten;
  • Excursies en activiteiten die de lokale omgeving en biodiversiteit ondersteunen (zoals een bezoek aan beschermde gebieden) te promoten aan onze klanten.
  • Bij te dragen aan de bescherming en het behoud van lokale historische, archeologische, culturele en spirituele belangrijke kenmerken van bestemmingen, en de toegang daartoe voor lokale bewoners niet belemmeren.

  8. Reisleiding en gidsen

  Ander Licht Reizen streeft ernaar zoveel mogelijk lokale inwoners te betrekken in de toeristische sector. Wij staan voor een eerlijke en veilige werkomgeving die lokale gemeenschappen ondersteunt en respecteert.

  Ander Licht Reizen verbindt zich daartoe door samen te werken inbound touroperators die;

  • Voorkeur geven aan het werken met lokale reisleiders, vertegenwoordigers, gidsen, dragers, chauffeurs, koks en ander lokaal personeel in geval van gelijke bekwaamheid;
  • Ernaar streven dat alle lokale partners voldoen aan de toepasselijke internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving, en minimumnormen in de toeristische sector;
  • Reisleiders, lokale vertegenwoordigers, gidsen, dragers en ander lokaal personeel dat wordt ingehuurd minimaal een leefbaar loon te betalen dat gelijk is aan of hoger dan het lokale wettelijke minimum;
  • Ervoor zorgen dat lokale werknemers gekwalificeerd zijn en regelmatig worden opgeleid;
  • Lokale werknemers de klanten informeren over relevante duurzaamheidsaangelegenheden sociale normen en waarden en mensenrechten op de bestemming;
  • Lokale werknemers te informeren van seksuele uitbuiting van kinderen en dit ook te communiceren naar klanten;

  9. Bestemmingen

  Ander Licht Reizen zet zich in voor een duurzame bestemming door;

  • Geen bestemmingen te selecteren waar toerisme leidt tot structurele negatieve lokale effecten (tenzij de betrokkenheid van de organisatie resulteert in duidelijke tegenwichtseffecten);
  • De bereikbaarheid met duurzamere transportmiddelen overweegt in de selectie van nieuwe bestemmingen;
  • Naleving van wettelijk gebaseerde ruimtelijke ordening, beschermde gebieden en erfgoedregeling.
  • Het behoud van biodiversiteit te ondersteunen, (inclusief beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteit) door integratie in productaanbiedingen;

  10. Klantencommunicatie en bescherming

  Voorafgaand aan de boeking verbindt Ander Licht Reizen zich tot klantcommunicatie- en bescherming door;

  • De AVG wet volledig na te leven;
  • Product- en prijsinformatie duidelijk, volledig en nauwkeurig aan te bieden;
  • Het verstrekken van bestemmingsinformatie, die feitelijk correct, evenwichtig en volledig is;
  • Klanten te informeren over de milieu-impact van verschillende transportopties om de bestemming te bereiken en om duurzame alternatieven aan te bieden indien beschikbaar;
  • Klanten te informeren over duurzame alternatieven met betrekking tot accommodaties, excursies, pakketreizen en transportopties, indien beschikbaar;
  • Klanten te informeren over duurzaamheidsverplichtingen en acties.

  Na en tijdens de reis van de klant verbindt Ander Licht Reizen zich ertoe:

  • Informatie te verstrekken aan klanten over de natuurlijke omgeving, lokale cultuur en cultureel erfgoed op de reisbestemming;
  • Consumenten te informeren over belangrijke duurzaamheidsaspecten en kwesties op de bestemming en tips te geven hoe klanten een positieve bijdrage kunnen leveren;
  • Klanten te informeren over risico’s en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gezondheids- en veiligheidszaken op de bestemming;
  • Een contactpersoon en telefoonnummer permanent beschikbaar te houden voor noodsituaties;
  • Klanten te voorzien van geschreven richtlijnen en/of gedragscodes voor gevoelige excursies en activiteiten om negatieve bezoekersimpact te minimaliseren en plezier te maximaliseren;
  • Klanten te voorzien van informatie over commerciële, seksuele of andere vormen van uitbuiting en intimidatie, met namen van kinderen;
  • Klanten te motiveren om lokale restaurants en winkels te bezoeken;
  • Klanten te informeren over duurzame transportopties op de bestemming waar mogelijk;
  • Klanten aan te moedigen om te doneren aan lokale goede doelen en duurzame initiatieven.

  Na de reis van de klant verbindt Ander Licht Reizen zich ertoe;

  • Systematisch klanttevredenheid te meten en rekening te houden met de resultaten voor service en productverbeteringen;
  • Duurzaamheid op te nemen als integraal onderdeel van het onderzoek naar klanttevredenheid;
  • Het hebben van duidelijke procedures in geval van klachten en ontevredenheid van klanten.


ANVRsgrcalamiteitenfondstravellife
© Ander Licht Reizen 2005-2024 Sint Canisiussingel 26 C 6511 TJ  Nijmegen.
ANVRsgrcalamiteitenfonds