Ander Licht Reizen
Al meer dan 15 jaar de mooiste maatwerkreizen naar Latijns-Amerika
 

Disclaimer

We doen als organisatie ons uiterste best om de informatie op onze site zo aktueel en accuraat mogelijk te houden. Wij zijn echter continu bezig met de ontwikkeling van onze reizen en het bijwerken van onze inhoudelijke informatie. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend voor wat betreft het karakter, de reisonderdelen en de aard van een programma.
Bij offerte-aanvraag of boeking ontvangt u van ons een offerte of reisovereenkomst met zo uitgebreid mogelijke informatie over de voor u samengestelde reis. Deze geven de concrete specificaties van een door u bij Ander Licht aangevraagde of geboekte reis. Ander Licht Reizen verplicht zich ertoe een door u geboekte reis exact volgens deze aan u doorgegeven specificaties uit te voeren.

Voor onze website hebben we grotendeels gebruik gemaakt van door onszelf gemaakt beeldmateriaal. Echter we maken ook gebruik van beeldmateriaal wat ons door klanten of derden wordt verstrekt en soms maken we gebruik van publieke afbeeldingen zoals die op het internet te vinden zijn. Het is beslist niet onze bedoeling om beelden waarop copyrights berusten te gebruiken. Mocht u toch van mening zijn dat wij met het gebruik van bepaalde beelden uw copyright schenden dan verzoeken wij u ons dit te laten weten en zullen wij de betreffende beelden van de site verwijderen indien wij uw verzoek gegrond achten.

Op onze website vindt u reacties van klanten die met ons op reis zijn geweest. Wij proberen deze klantenreacties zo eerlijk mogelijk weer te geven maar soms is het noodzakelijk stukken weg te laten als reacties te lang zijn of er naar onze mening irrelevante informatie in staat. Heeft u het gevoel dat uw reactie door ons niet juist is geïnterpreteerd, laat u ons dit dat weten en we zullen in overleg met u de reactie aanpassen of verwijderen.

Deze website en ook de klantenpagina's voor onze reizigers, bevatten enkele links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Ander Licht Reizen en worden slechts aangeboden omdat we hopen dat u hier voor uw reis relevante informatie kunt vinden. Aangezien wij deze sites zelf niet beheren kan Ander Licht Reizen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde sites.ANVRsgrcalamiteitenfondstravellife
© Ander Licht Reizen 2005-2024 Sint Canisiussingel 26 C 6511 TJ  Nijmegen.
ANVRsgrcalamiteitenfonds